Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

  • Aktywa trwałe: 544 365,75 zł

  • Aktywa obrotowe: 57 962,80 zł

  • Suma aktywów: 602 328,55 zł

Zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego o wartości jednostkowej powyżej 300 euro: obecnie szkoła nie posiada takich składników majątku.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

16-02-2018 - Edycja treści.

28-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 474