Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest: Miasto Łódź.
  • Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Kuratorium Oświaty w Łodzi.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1982 r. nr 3, poz. 19 z późn. zm.)

STATUT SZKOŁY

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-02-2018 - Edycja treści.

17-11-2015 - Edycja treści.

28-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

02-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 466