Guziki

Zarządzenia

Zarządzenie nr 34/18 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 11 października 2018 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie nr 32/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017


Zarządzenie nr 26/15  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 11września 2015 r.w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych


Zarządzenie nr 33/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 27 sierpnia 2014 r.
w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie Nr 13/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Zarządzenie Nr 12/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 101 w Łodzi oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Zarządzenie Nr 11/2014 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 10 marca 2014 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 9/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania kryteriów przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 101.

Zarządzenie nr 8/14 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 14 lutego 2014 r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej.


Zarządzenie nr 19/13 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 3 września 2013 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014.

Zarządzenie nr 25/12 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 101 i. Jana Kochanowskiego w Łodzi z dnia 3 września 21012 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w roku szkolnym 2012/2013.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

12-10-2018 - Edycja treści.

31-10-2016 - Edycja treści.

08-11-2015 - Edycja treści.

28-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

11-03-2014 - Edycja treści.

04-10-2013 - Edycja treści.

09-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 408