Guziki

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: Sława Wolska

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statut szkoły.

Kompetencje dyrektora szkoły - Statut szkoły

Oświadczenie majątkowe http://bip.uml.lodz.pl/index.php?str=1622%22


WICEDYREKTOR SZKOŁY: Anna Pietrzko

  • Pokój nr 23, I piętro
  • tel: 42 255 43 73

Kompetencje dyrektora szkoły - Statut szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

01-10-2018 - Edycja treści.

01-02-2018 - Edycja treści.

17-11-2015 - Edycja treści.

28-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

06-11-2012 - Edycja treści.

02-11-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 571